Από Κωνσταντινούπολη σε Ήπειρο και από Ήπειρο Αθήνα τρεις αιώνες ιστορία. Για τους ασημοχρυσοχόους Τζιοβαρέους. Ελάτε να γνωριστούμε και να θαυμάσετε ό,τι καλύτερο υπάρχει από γνήσιες αντίκες Ελληνικής και Ισλαμικής τέχνης

 

From Instambul to Epirus and from Epirus to Athens three centuries of history, for silver-goldworkers Tziovaras brothers. Come along and meet us to admire the best there is of genuine antiques of Greek and Islamic art.